අලගල්ල කන්ද ගිනි ගනී

අලගල්ල කන්ද ගිනි ගනී

February 13, 2018   09:47 pmසතුන් දඩයම් කිරීම සහ වෙනත් පටු අරමුණු ඇතිව මාවනැල්ල පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත් අලගල්ල කන්ද මේ වන විට ගින්නෙන් විනාශ වෙමින් පවතී. 

මෙම රක්ෂිතය වැසි රහිත කාලයවල දී නිරන්තරයෙන් ගිනි තැබීම සිදු කරන අතර ඒ හේතුවෙන් වැසි දිනයන්වලදී නාය යාම පවා සිදුවෙයි.

අලගල්ල කන්ද ආශ්‍රිත කර ගෙන උඩරට දුම්රිය මාර්ගය ද ගමන් කරන බැවින් මෙවැනි කටයුතු සිදු කරන පිරිස් සඳහා සොයා බලා නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව ජනතාව පවසයි.

පස්වරුවේ හටගත් ගින්න මේ වන විට ප්‍රදේශයේ කිලෝ මීටරයකට වැඩි ප්‍රමාණයක පැතිර ගොස් ඇති ආකාරය දැක ගැනීමට හැකියාව ඇති බව අද දෙරණ වාර්තාකරු පවසයි. 

අලගල්ල රක්ෂිතය ඉතා උස් මට්ටමකින් පිහිටා ඇති හෙයින් දැනට හට ගත් ගින්න මාවනැල්ල නගරයටද පැහැදිලිව දැක ගත හැකි බව සඳහන්ය.

මිනිසුන් සුළු පිරිසකගෙ මෙවැනි කටයුතු නිසා ඉදිරි කාලයේදී කාලයේ දී උඩරට දුම්රිය මාර්ගය ද වැසි සහිත කාලගුණය පවතින කාලයක දී නාය යාමට ලක්විය හැකි බව ප්‍රදේශවාසීහු පෙන්වා දෙයි.