වත්කම් හෙළි නොකළාට සජින් වාස්ට දඩය රු.1000 යි

වත්කම් හෙළි නොකළාට සජින් වාස්ට දඩය රු.1000 යි

December 7, 2017   02:41 pm

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස ඉදිරිපත් කළ යුතු වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ හෙළි නොකිරීමේ වරද පිළිගත් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජින් වාස් ගුණවර්ධන මහතාට රුපියල් 1000ක දඩයක් නියම කර තිබේ.

කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් අරුණි ආටිගල මහත්මිය විසින් අද(07) දින මෙම නියෝගය ලබා දුන් බව අද දෙරණ අධිකරණ වාර්තාකරු පවසයි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුයෙකු සිට 2011 මාර්තු 31 වන දා සිට 2012 මාර්තු 31 වන දා දක්වා  වත්කම් බැරකම් හෙළි නොකිරීම අපෝසත් වීම නිසා අල්ලස් දුෂණ විමර්ශන කොමිසම් සභාව විසින් ගුණවර්ධන මහතාට එරෙහිව මෙම නඩුව පනවා තිබේ.

අද දින නඩුව කැඳවු අවස්ථාවේ අධිකරණය විසින් මෙම දඩය නියම කර ඇති අතර යම් හෙයකින් ඔහු එම දඩය නොගෙවන්නේ නම්, ලිහිල් දඩුවම් සහිත වසරක දඩුවමක් ලබා දීමට ද නියම කර ඇත.