එඩ්ස්වලට පාර කියන පච්චා කෙටීමක්

එඩ්ස්වලට පාර කියන පච්චා කෙටීමක්

November 7, 2017   11:25 am

එඩ්ස් වැනි දරුණු රෝගවලට පවා අත වනන අපරික්ෂාකාරී පච්චා කෙටීමක් කොළඹ පිටකොටුවෙන් උකුස්සාට අනාවරණ විය.

පච්චා කෙටීම හෙවත් ටැටු කලාව වර්තමානයේ මෙරට තුළ ද සිඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතියි.

එවන් පසුබිමක දිවයිනේ නගර රැසක පච්චා කෙටීම ව්‍යාපාරයක් ලෙස ව්‍යාප්තව ඇති අතර එවන් පච්චා කෙටීමේ ස්ථාන අගනුවර වීථි තුළද වැඩි වශයෙන් දැකිය හැකියි. 

එම ස්ථානවල සේවය ලබාගැනීමට දෛනිකව තරුණ තරුණියන් රැසක් පැමිණෙන අතර අගනුවර විථිවල පිහිටි එවැනි ඇතැම් ස්ථානවල අනුමත ක්‍රමවේද කිසිවෙකුත් අනුගමනය නොකරන බවට අද දෙරණ උකුස්සාට වාර්තා විය.

ඒ අනුව කොළඹ කොටුව ආසන්නයේ එවන් පච්චා කොටන ස්ථාන කිහිපයක් උකුස්සාගේ අවධානයට යොමු විය.

එහිදී පච්චා කෙටීමේ නිරත පුද්ගලයෙක් සිය ක්‍රමවේදය පිළිබඳව තම අත්දැකීම පැවසීය.

පච්චා කෙටීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන කටුවක් එක් අවස්ථාවක් පමණක් භාවිතා කළ යුතු වූවත් මෙහිදී එක් කටුවක් දිගින් දිගටම භාවිතා කරන ආකාරය උකුස්සාට අනාවරණය විය.

මවිතයට කරුණ වන්නේ එලෙස අඛණ්ඩව භාවිතා කරන එකම කටුව පිරිසිදු කිරීම සඳහා සුදුසු විෂබීජනාශක වෙනුවට පිටකොටුවේ විථිවල අලෙවි කරන සුවඳ විලවුන් වර්ගයක් යොදා ගැනීමයි.

අනතුරුව උකුස්සා මෙහිදී පච්චා කෙටීම සඳහා මෙහිදී භාවිතා කරනු ලබන්නේ තීන්ත වර්ගය පිළිබඳවද තොරතුරු සොයා බැලීය.

එහිදී අනාවරණය වුණේ පිඹුරු සැළසුම් මුද්‍රණය සඳහා භාවිත කෙරෙන තීන්ත වර්ගයක් මොවුන් පච්චා කෙටීම සඳහා යොදාගන්නා බවයි.

පච්චා කෙටීම මෙරට ප්‍රචලිත වෙමින් පැවතියද මෙය නියාමනය කිරීමට නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් හෝ ආයතනයක් මෙරට තුළ ස්ථාපිත කර නොමැත.

එලෙස මඟ පෙන්වීමකින් හෝ අධීක්ෂණයකින් තොරව, නිසි නීතිමය රාමුවකින් පරිබාහිරව මොවුන්ට ක්‍රියාත්මකවීමට ඉඩ ලබාදීම ඒඩ්ස් වැනි දරුණු රෝගයන් පවා ව්‍යාප්තවීමේ අවධානමක් නිර්මාණය කරන තත්ත්වයක් නොවන්නේද 

එඩ්ස් වැනි  රෝගවලට අතවනන මෙවැනි පච්චා කෙටීම් පිළිබඳව අධීක්ෂණය කිරීම සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ වගකීමක් නොවේද?

මෙවැනි අනාවරණයන් පිළිබඳ උකුස්සා නිරන්තර අවදියෙන්.