Back to Top

ජීවිත සෙල්ලමේ ඇසිල්ලක්..

ජීවිත සෙල්ලමේ ඇසිල්ලක්..

March 20, 2017  03:07 pm

Bookmark and Share

ජීවිතය යනු සෙල්ලමක් නොවූවද, ජීවිත්වීම සඳහා ඇතැමුන්ට සෙල්ලම් කිරීමට සිදුව තිබේ. මේ මහනුවර වැව රවුමේ දසුනකි.
<br><br>
ඡායා රූ-ආර්.ඩබ්ලිව්.ඒ.ආර් රණසිංහ