ගිහින් එන්නම්...

ගිහින් එන්නම්...

April 16, 2018  

Bookmark and Share
ඇප කොන්දේසි සපුරාලීමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා හෙට(17) දිනය දක්වා රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

ඡායාරූ-සංජීව ලසන්ත