ගංජා පැළ සමඟ කබැල්ලෑවෙකුත් සොයාගනියි

ගංජා පැළ සමඟ කබැල්ලෑවෙකුත් සොයාගනියි

March 13, 2019   03:02 pm

කහටරුප්ප ඌරුමීතැන්න ගම්මානයේ ගම්මිරිස් වගාවකින් වටවූ කදුමුදුනක පවත්වාගෙන ගිය ගංජා වගාවක් අද (13) දවල් සොයාගත් බව බදුල්ල පොලීසිය ප්‍රකාශ කර ඇත.

එම ස්ථානයේ දී මන්දකට හසුකර ගෙන තිබූ කබැල්ලෑවෙකු ද මුදවා ගත් බව පොලීසිය සඳහන් කර ඇත.

අගල් 6 සිට අඩියක් දක්වා විවිධ ප්‍රමාණයේ ගංජාපැල 11ක්ද මෙම ස්ථානයේ තිබී සොයාගෙන තිබේ.
 
වැටලීම සිදුකරන අවස්ථාවේ සැකකරුවන් පලාගොස් ඇති බවද බවද අද දෙරණ වාර්තාකරු සඳහන් කර සිටියේය.

බදුල්ල පොලීසිය විසින් මේ පිළිබඳ වැඩිදුර විමර්ශන සිදුකරනු ලබයි.