උතුරේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ සිදුවන ලිංගික හිංසන විමර්ශනයට කමිටුවක්

උතුරේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ සිදුවන ලිංගික හිංසන විමර්ශනයට කමිටුවක්

February 11, 2019   06:08 pm

උතුරු පළාතේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ සේවය කරන කාන්තාවන් ලිංගික හිංසනයන්ට ලක්වීම සම්බන්ධයෙනුත් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාව නොමැතිකම සම්බන්ධයෙනුත් ආණ්ඩුකාරවරයාගේ අවධානයට බොහෝ පැමිණිලි ඉදිරිපත් වී තිබේ.

මේ පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු සිදුකර මේ සඳහා විසඳුම් ලබා දීමට විමර්ශන කමිටුවක් පත් කිරීමට ආණ්ඩුකාරවරයා තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි. 

තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත මෙම විමර්ශන කමිටුවේ කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු ඇතුළත් කිරීමට නියමිත අතර එයින් එක් අයෙකු  පැමිණිලිකරුවන්ගෙන් යෝජනා වූ  කෙනෙක් වනු ඇත.

එමෙන්ම උතුරු පළාතේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය වැඩි දියුණු කිරීමේ අරමුණින් උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට තම උපදෙස් හා නිවැරදි මගපෙන්වීම් ලබා දීමට 15 දෙනෙකුගෙන් යුත් ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්වතුන්ගේ සභාවක් ආණ්ඩුකාරවරයා පත් කිරීමට තීරණය කර ඇත.