ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව රත් වෙයි

ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව රත් වෙයි

February 11, 2019   03:18 pm

ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ මාසික රැස්වීම වාර්තා කිරීමට පැමිණි මාධ්‍යවේදීන්ට සභාපතිවරයා විසින් වාරණයක් පැනවීම හේතුවෙන් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විරෝධය මත සභාව පැවැත්වීම ප්‍රමාද වූ බව අද දෙරණ වාර්තාකරු පවසයි.

ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට බලය හිමි සභාපති වරයාත් සමඟ මන්ත්‍රීවරුන් 18ක් වන අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂ්‍යට මන්ත්‍රීධූර හයක් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට මන්ත්‍රීධූර තුනක්, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට මන්ත්‍රීධූර දෙකක් ලෙස මන්ත්‍රීධුර 29කින් සමන්විතය.

මෙම සභාවාරය සඳහා මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනෙකු හැරෙන්නට අනෙකුත් මන්ත්‍රීවරුන් සියලු දෙනා මාසික සභාවාරයට සහභාගී වී සිටින ලදී.

සභාපති එම්.කේ.අමිල් මහතාගෙන් මාධ්‍යවේදීන් සභාව වාර්තා කිරීමට අවසර දෙනන ලෙසත් තමන් සඳහා මන්ත්‍රීවරුන් විසින් ආරාධනා කර ඇති බවත් පැවසුවද සභාපතිවරයා විසින් සභාව ආවරණය කිරීම සඳහා මාධ්‍යවේදීන්ට අවසර ලබා නොදුන් බව වාර්තා වෙයි.

සභාවේ උප සභාපති සුරන්ත වීරසිංහ මහතා ඇතුළු අනෙකුත් මන්ත්‍රීවරුන් මාධ්‍යවේදීන්ට පැමිණීමට අවසර ලබා නොදෙන්නේ නම් සභාව පැවැත්වීමට තමන් ඉඩ ලබා නොදී කටයුතු කරන බවත් පැවසීමත් සමඟ බහුතරයක් මන්ත්‍රීවරුන් මාධ්‍යවේදීන් සභාවට කැඳවීම කළයුතු බව සභාපතිවරයාට බල කරන තත්ත්වයට උදා වී ඇත.

පසුව උප සභාපති සුරන්ත වීරසිංහ මහතා සහ වාසනා වික්‍රමගේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුනේ මන්ත්‍රීවරුන් පැමිණ මාධ්‍යවේදීන් සභා ගැබට කැඳවා ගෙන යන ලදී.

මාධ්‍යවේදීන් පැමිණීමත් සමඟ සභාපති එම්.කේ අමිල් මහතා සභාව මද වෙලාවකට කල් තැබීමත් සමඟ සභාවේ දැඩි උණුසුම් තත්වයක් ඇති විය.

මන්ත්‍රීවරුන් විසින් පෙර සභා වාර්තාව නිවැරදිව සකස් නොකරන ලද එකක් බවත් එය වැරදි සහගත එකක් බවත් කියමින් සභා වාර්තාව සභාව මධ්‍යයේ ඉරා දමන ලදී.

පසුව මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විරෝධය හමුවේ මාධ්‍යවේදීන්ට සභාව ආවරණය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙන ලදි.