ඉතාලියේ රැකියා සිහිනය පෙන්නා මුදල් ගරණ ජාවාරමක් උකුස්සාට හෙළි වෙයි

ඉතාලියේ රැකියා සිහිනය පෙන්නා මුදල් ගරණ ජාවාරමක් උකුස්සාට හෙළි වෙයි

January 3, 2019   09:50 am

සුන්දර ඉතාලියේ ඉහළ වැටුප් සහිත රැකියා ලබා දෙන බව පවසමින් කාන්තාවන් පිරිසක් මෙරට පුද්ගලයින් රවටා ගෙන ගිය කූට ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව අද දෙරණ උකුස්සාට තොරතුරු අනාවරණ වුණි.

උකුස්සා අනාවරණය ඒ පිළිබඳවයි.

ඉතාලියේ ඉහළ වැටුප් සහිත රැකියා සඳහා පුද්ගලයන් යවන බව පවසන මෙම ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන ගොස් ඇත්තේ මීගොඩ ප්‍රදේශයේදීය.

ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සොයා බැලූ උකුස්සාට අනාවරණ වුණේ කාන්තාවක් ඇයගේ සොහොයුරිය සහ මව සමඟ එක්ව මාස තුනක් තුළ ඉතාලියේ රැකියාවලට  යවන බව පවසමින්  පුද්ගලයන්ගෙන් රුපියල් ලක්ෂ තුනහමාරත් හතත් අතර මුදලක් ලබාගන්නා බවයි.

ඒ අදාළ කාන්තාවගේ පියා ඉතාලියේ සිටින බව පවසමින්ය.

මෙහිදී ඉතාලි රැකියා ජාවාරම සිදුකරන කාන්තාවන් විසින් මුදල් ලබා ගැනීමේදී කිසිඳු සැකයක් ඇති නොවන අයුරින් ඒ සඳහා ලියකියවිලිද ලබා දී තිබුණි.

අනතුරුව උකුස්සා ජාවාරමට හසුවූ පුද්ගලයින් සමග අදාල කාන්තාවන් හමුවීමට ගිය අතර එහිදී ඔවුන් ඉල්ලා සිටියේ මේ සම්බන්ධයෙන් පොලීසියට පැමිණිලි නොකරන ලෙසයි.

විදෙස් රැකියා ලබා දෙන නීත්‍යනුකූල සහ විශ්වසනීය ආයතන මෙලෙස කටුයුතු කරන්නේද ?