නාලක ද සිල්වාගේ වැඩ තහනම්

මම ජනාධිපතිතුමා ගන්න තීරණයත් ඒක්ක ඉන්නවා

කතානායකවරයා පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රධායට පටහැනිව ක්‍රියා කලා

පාර්මේන්තුවේ ඇස නොගැටුණ දසුන්

කතානායකතුමාගේ තීරණය වැරදියි නම් යෝජනාවක් සම්මත කරගන්න

පාර්ලිමේන්තුව අවට රත්වෙයි-කැරලි මර්දනය කැඳවයි

පත්ව අැති අාණ්ඩුවට පාර්ලිෙම්න්තුව තුල බහුතරය නෑ

ආණ්ඩුව පෙරලීමේ කුමන්ත්‍රණය අපි පරාජය කරනවා

පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමේ කිසිදු වලංගුබාවයක් නෑ

මෙය ජයග්‍රහණයක් පමණයි-සටන දිනා ගත යුතුයි

නිදහස් පක්ෂය හා පොදුජන පෙරමුණ අලුත් සන්ධානයකට

ව්‍යවස්ථාවට උඩින් කිසිවෙක් නෑ

විධායක ජනාධිපතිධූරය අහෝසි කිරීම අත්‍යාවශ්‍යයි

අතුරු තහනම් නියෝගයක් දීම ජයග්‍රහණයක් නෙවෙයි

ජනතාව ඉල්ලන්නේ මහ මැතිවරණයක්