මේ අවුරුද්ද අවසන් වෙන්න කලින් දෙකෙන් එකක් කරනවා

වීරකුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීකුමාට මොකද වුණේ?

විකිණීමට සඳහා නරක් වූ සහල් පිරිසිදු කරන මෝලක් උකුස්සාගේ අනාවරණයට

ජනාධිපතිතුමා පාසල් මිතුරන් හමුවී

එජනිස නාමයෝජනා පත්‍ර අත්සන් තැබෙයි

පුත්තලම තනි දළ ඇතාත් මරා දැමෙයි

ආයෝජනයට වැඩිම අවදානමක් තියෙන රට ලංකාව - බන්දුල

රටේ ණය බර වැඩි වෙලා

දෙමළ ජාතික සංධානයේ පිරිසක් එජාපයට

සිරි දම්පල් මහා සෑය අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත වෙයි.

පරිභෝජන සීමාවට වඩා ජල බිල්පත් ලැබෙන බවට වැල්ලවාය ජනතාවගෙන් චෝදනා

ප්‍රේමදාස අපේ පංතියේ වුනාට සජිත් අපේ පංතියේ නෙමේ

දෙරණ ඩ්‍රීම්ස් ස්ටාර් සීසන් සෙවන් කිරුළ සූනීර සුමංගට

වර්ජකයින්ට ඇමතිගෙන් රතු එළියක්

අයවැය තෙවන වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 99න් සම්මතයි