ආණ්ඩුව නිසා සතුටට පත් කිසිවෙක් නැහැ

මනුසත් දෙරණට ජනතාවගෙන් ඉහළ ප්‍රතිචාර...

ආපදාවට ලක් වූවන් මුදා ගැනීමේ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කෙරේ...

මනුසත් දෙරණ සහනාධාර රැස්කීරීම අරඹයි

අවතැන් වුවන්ට ඉන්දියාවෙන් ආධාර

විපතට පත් වූ ජනතාවගේ නිවාස වෙනුවට නව නිවාස

සති දෙකක් ඇතුලත ආර්ථිකය නැවත යථා තත්ත්වයට පත්විය යුතුයි

ත්‍රිවිධ හමුදා මෙහෙයුම් ඉතා වේගයෙන් හා කාර්යක්ෂමව

අස්ගිරි මහ නාහිමිගෙන් ඉල්ලීමක්

ආපදා තත්ත්වයෙන් අහිමි වූ ජීවිත තවත් ඉහළට - මෙහෙයුම් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි

අහපත් කාලගුණයෙන් 100 ක් මරුට-99ක් අතුරුදන්

චක්‍රලේඛ නොසලකා හරිමින් පීඩාවට පත් ජනතාවට සහන සලසන්න

නිල්වළා ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළට

ආපදාවට පත් වුවන්ට කඩිනම් සහන සැලසිය යුතුයි

ආණ්ඩුව වැඩකට නැති දේවල් වලට මුදල් නාස්ති කරනවා