විෂය ගැන අවබෝධයක් නැති නිසා රාජිතගේ ප්‍රකාශය සාධාරණයි - බන්දුල‍

විෂය ගැන අවබෝධයක් නැති නිසා රාජිතගේ ප්‍රකාශය සාධාරණයි - බන්දුල‍

බැඳුම්කර ගනුදෙනුව සම්බන්ධ බන්දුලගෙ අවබෝධය ගැන රාජිත කියයි

දෙසැම්බර් 4 වෙනකම් සීමා නිර්ණය බෑ

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ උප සභාපතිවරයා ජනාධිපතිවරයා මුණ ගැ‍සෙයි

අගමැති ඉන්දීය සංචාරය අරඹයි

ගිං තොට සිද්ධියෙන් සියළු දෙනාගෙම ඇස් ඇරිය යුතුයි

ගිංතොට වැනි සිද්ධි ඇති වන්නේ දේශපාලන උවමනාවන් නිසයි

මේ ආණ්ඩුවේ ඉහළ සිට පහළට බැඳුම්කර වංචාවට වගකිව යුතුයි

තාවකාලිකව දෙපැත්තක හිටියට අපි අතර විරසකයක් නෑ

පොලිස් නිළධාරියෙකු හිසට වෙඩිතබා ගෙන සියදිවි හානි කරගනී

රංජන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට

ඇලෝසියස්ට කතා කලේ පොත ලියන්න තොරතුරු ගන්න

පළමු ඉලක්කය මම-ඊට පස්සේ පවුල-ගෝඨව ළඟදීම ගන්නවා

මාර්ග කීපයක් දුම්රිය ධාවනයට බාධා