වර්ජනය නිසා තැපෑලේ කටයුතු අඩාලවෙයි

වර්ජනය නිසා තැපෑලේ කටයුතු අඩාලවෙයි

දරුවන් තිදෙනා එල්ලා ඝාතනය කරලා නරුම පියාත් එල්ලී මැරිලා

ගම්මන්පිල අකිලට අනතුරු අඟවයි...

දඹුල්ල විහාරය රජයට පවරා ගැනීමක් සිදුවන්නේ නෑ...

කරුණු නිවැරදි නොකලොත් අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයකට යනවා...

දඹුල්ලු විහාරයේ මුදල් කළමනාකරණය කිරීමයි අවශ්‍ය වන්නේ...

බුද්ධාගමට තියෙන තැන ව්‍යවස්ථාවෙන් වෙනස් කිරීමට හදනවා...

රවී අස්ගිරි මහනාහිමියන් බැහැදකියි...

දෙරණේදී කළ අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් ගැන විජේදාස රාජපක්ෂ හෙළි කරයි...

රාගමදී ලක්ෂ 80ක මුදල් කොල්ලයක්...

පුත්තලමේ ඉදිකිරීමට යෝජිත කසල රඳවනය ජාතික සම්පත් මධ්‍යස්ථානයක්...

ඩෙංගු ව්‍යසනයක් වූ රත්නපුර පාසලට බලධාරීන්ගේ අවධානයක් නෑ

කලබල වෙන්න එපා - එගොඩ වෙනකම් විතරයි

අද ඇමතිවරුන්ටවත් බෑ මේ ආණ්ඩුව හොඳයි කියන්න