රටට ආදරය අය කරන්න ඕන දේ ගම්මන්පිල කියයි...

රටට ආදරය අය කරන්න ඕන දේ ගම්මන්පිල කියයි...

මැයි දිනයෙන් පස්සේ තමයි අපි හරියට රතු එළිය පත්තු කරන්නේ...

ජනාධිපතිතුමා, ෆොන්සේකාට විහිළුවක් කළේ...

ත්‍රී රෝද රථයකින් පිළිස්සුණු මළ සිරුරක් හමුවෙයි...

ගෝල් ෆේස් යන අයට මුහුද ළඟයි... පනින එක ගුණයි...

ගැටඹේ පැවැත්වෙන්නේ වාර්ෂික විනෝද චාරිකාවයි...

මීතොටමුල්ලේ ගිනිගැනීමක් සිදුවිය හැකියි...

මම වගකීමෙන් තොර ප්‍රකාශ සිදු කරන්නේ නැහැ...

යහපාලනය කෘෂිකර්මාන්තයේ විප්ලවයක් ඇති කරනවා...

දරුවා සමඟ කාන්තාවක් කැලණි ගඟට පනියි...

වෘත්තිය සමිති මර්දනයට ෆොන්සේකා යොදා ගන්නේ නැහැ...

ගොහාගොඩ කුණු කන්ද විශේෂ පරීක්ෂණයට...

මෝදිගේ සංචාරය ගැන අසත්‍ය ප්‍රචාරවලට රැවටෙන්න එපා...

මුදල් අමාත්‍යාංශයත් සමග දුම්කොළ තීරණ අමාරුයි...