අගමැතිගෙන් හෙට විශේෂ ප්‍රකාශයක්

අගමැතිගෙන් හෙට විශේෂ ප්‍රකාශයක්

එජනිස පක්ෂ නියෝජිතයින් අගමැති සහ ජනපති හමුවෙයි

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන්න 2/3 අවශ්‍ය නම් සහය දෙන්න සූදානම්

කරූගේ ලිපිය ලැබුනු පසු ජනාධිපති ව්‍යවස්ථාවට අනුව කටයුතු කරයි

විශ්වාසභංගයේ පිටපතක් කරූ ජනපතිට යවයි

ජනාධිපතිතුමා කීයටවත් රනිල්ව අගමැති කරන්නෑ

ලඟදීම අමාත්‍ය වල වැඩ පටන් ගන්නවා

පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති අනුව කටයුතු කළා

වසන්ත සේනානායක සහ වඩිවෙල් සුරේෂ් සිය අමාත්‍යධූර වලින් ඉල්ලා අස්වෙයි

විශේෂ ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය ජනපතිගේ අධීක්ෂණයට

මම ජනාධිපතිතුමා ගන්න තීරණයත් ඒක්ක ඉන්නවා

කතානායකවරයා පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රධායට පටහැනිව ක්‍රියා කලා

පාර්මේන්තුවේ ඇස නොගැටුණ දසුන්

කතානායකතුමාගේ තීරණය වැරදියි නම් යෝජනාවක් සම්මත කරගන්න